De vereniging kent sinds het WMC van 2005 de Vriendenprijzen toe aan deelnemende gezelschappen in het Parkstad Limburg Stadion en in de Rodahal, vanaf 2022 alleen in de Rodahal. De winnaars ontvangen een sculptuur en oorkonde. 

Per wedstrijddag worden deelnemende orkesten en korpsen genomineerd door een jury, bestaande uit leden van de vereniging. Het zijn mensen die al vele jaren het WMC bezoeken en de blaasmuziek actief beoefenen en/of volgen.

Er is geen onderscheid naar discipline en divisie.

De beoordeling vindt plaats op basis van de (positieve) emoties die de optredens bij de juryleden oproepen.

Na iedere wedstrijddag wordt op deze website de stand gepubliceerd. Tijdens de laatste wedstrijddag worden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.

De winnaars ontvangen een sculptuur gemaakt door Bert Kreijen:

Muziek is het communicatiemiddel bij uitstek, waarbij grenzen vervallen.
Klanken kunnen emoties en gedachten uitdrukken.
De vormgeving van de metaalsculptuur is een uitdrukking en symbolisering van gedachten en gevoelens.
Er zijn twee hoofdbewegingen herkenbaar, enerzijds de golvende bewegingen, die de golvende tonen van de muziek symboliseren en anderzijds is er het verticale lijnenspel.
De van smal naar breed uitwaaiende beweging, die het dynamische in de muziek weergeeft.
Bert Kreijen, juli 2009