De vereniging kent sinds het WMC van 2005 de Vriendenprijzen toe aan deelnemende gezelschappen in het Parkstad Limburg Stadion en in de Rodahal. De winnaars ontvangen een sculptuur en oorkonde. 

Per wedstrijddag worden deelnemende orkesten en korpsen genomineerd door twee jury’s, bestaande uit leden van de vereniging. Het zijn mensen die al vele jaren het WMC bezoeken en de blaasmuziek actief beoefenen en/of volgen.

Er is geen onderscheid naar discipline en divisie. In het Parkstad Limburg Theater Kerkrade vindt geen beoordeling voor de Vriendenprijs plaats.

Bij de beoordeling speelt een rol:

  • de in leeftijd gevarieerde samenstelling en uitstraling van het orkest;
  • de originaliteit en samenhang van de programmering, de kwaliteit van de muziek en de emotie die de muziek en het optreden oproept;
  • de verwachting dat dit orkest tijdens een volgend WMC nog een grote progressie kan boeken;
  • de beleving van het visuele aspect (bij mars- en showwedstrijden).

Na elk wedstrijdweekend wordt op deze website de stand gepubliceerd voor het Stadion en voor de Rodahal. Tijdens de laatste wedstrijddag worden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.

Op dit moment beraadt het bestuur zich over de opzet van de Vriendenprijs. Aangezien door het WMC de prijzen en onderscheidingen ingrijpend worden aangepast, is het de vraag of de Vriendenprijs met deze beoordelingscriteria nog in dit systeem past.

 

De winnaars ontvangen een sculptuur gemaakt door Bert Kreijen:

Muziek is het communicatiemiddel bij uitstek, waarbij grenzen vervallen.
Klanken kunnen emoties en gedachten uitdrukken.
De vormgeving van de metaalsculptuur is een uitdrukking en symbolisering van gedachten en gevoelens.
Er zijn twee hoofdbewegingen herkenbaar, enerzijds de golvende bewegingen, die de golvende tonen van de muziek symboliseren en anderzijds is er het verticale lijnenspel.
De van smal naar breed uitwaaiende beweging, die het dynamische in de muziek weergeeft.
Bert Kreijen, juli 2009