De vereniging ondersteunt het WMC op de volgende manieren:

  • Financiële ondersteuning, bijvoorbeeld het sponsoren van concerten tijdens het WMC of het betalen van opdrachten voor verplichte werken.
  • Het dienen als klankbord voor het bestuur en management WMC. Na ieder WMC houdt de vereniging een uitgebreide enquête onder haar leden die wedstrijden en/of concerten hebben bezocht. De resultaten daarvan kan een goede indicatie zijn voor de verbeterpunten en de onderdelen die (zeer) gewaardeerd worden en dus behouden zouden moeten blijven.
  • Het adviseren van het WMC. Naar aanleiding van de resultaten van de vermelde enquête, adviseert het bestuur van de vereniging het WMC standaard over gesignaleerde ontwikkelingen die belangrijk worden geacht. Deze adviezen worden vertrouwelijk uitgebracht.
  • Daarnaast wordt tijdens het reguliere overleg met het managementteam ook het standpunt en advies van de vereniging over beleidsmatige zaken onder de aandacht gebracht.
  • Het benoemen van Personen van Verdienste van de vereniging die op deze wijze een (nog) nauwere band met het WMC krijgen.
  • Het WMC op een positieve wijze in de publiciteit brengen.
  • Het voor zover als mogelijk ondersteunen van het WMC in haar contacten met politiek en muziekbonden.