Welkom op de website van de vereniging Vrienden van het WMC

Na de eerste contacten in 1997 van een groep “passe-partout kaarthouders WMC” met Harrie Reumkens, beleidsmedewerker bij het WMC, werd in 1998 formeel de vereniging opgericht. Het aantal leden bedroeg toen 61. In de loop der jaren is de vereniging gegroeid tot op dit moment ca. 250 leden en is zij een serieuze gesprekspartner van het WMC geworden. Het WMC faciliteert de vereniging en haar leden en deze op hun beurt ondersteunen het WMC.

Op deze website kunt u kennis nemen van de activiteiten van de vereniging en de wijze waarop zij functioneert.

Inmiddels kan geconcludeerd worden dat de leden niet alleen vriend zijn van het WMC, maar ook onderling een goede band hebben opgebouwd. Tijdens de algemene ledenvergaderingen, maar zeker tijdens de WMC’s, is het steeds een weerzien van goede bekenden. Deze vriendschapsbanden dragen bij aan het nog meer kunnen genieten van de muziek en de vele uitvoeringen.

Voelt u zich ook betrokken bij het WMC? Word dan lid van de vereniging Vrienden van het WMC.