Op deze pagina wordt de stand van zaken en de ranglijst tijdens het WMC bijgehouden.