Met de benoeming van een Persoon van Verdienste tracht de vereniging Vrienden van het WMC haar om het WMC als podium van de blaasmuziek op een positieve wijze in de publiciteit te brengen, te realiseren. Tevens wil de vereniging de te benoemen persoon eren en publiekelijk de waardering voor diens verdienste uitspreken. Daarnaast zal deze benoeming bijdragen aan een positieve en in ieder geval landelijke uitstraling op zowel de vereniging als het WMC. Tenslotte wordt gehoopt dat de benoeming van de Persoon van Verdienste een zodanige relatie en verbondenheid met de vereniging en het WMC tot stand brengt, dat dit ten goede komt aan zowel toekomstige activiteiten van de benoemde persoon als van het WMC.

Op grond van  bovenstaande doelstellingen wordt getracht tijdens ieder WMC twee Personen van Verdienste te benoemen die

  • op enigerlei wijze een relatie met blaasmuziek in de wijdste betekenis van het woord hebben;
  • dan wel affiniteit met professionele blaasmuziek hebben en indien mogelijk ook met amateur blaasmuziek op professioneel niveau;
  • nationale en indien mogelijk internationale faam genieten.

Van de te benoemen Personen van Verdienste dient één persoon affiniteit met de mars-, marsparade en showwedstrijden te hebben en de ander persoon dient affiniteit te hebben met de concertwedstrijden.  

 

Overzicht Personen van Verdienste

Prof. L. Andriessen

componist †

N. Kanchanahud

dirigent, jurylid

Pierre Kuijpers

dirigent, docent, jurylid

J. Cober

dirigent

J. de Meij

componist

J. Slagter

dirigent, jurylid

H. Friesen

dirigent †

G. Oliviero

docent, jurylid

H. Smit

docent, jurylid

R. Goorhuis

componist, jurylid

S. Pijpers

dirigent