Op deze pagina zou u eigenlijk het laatst vastgestelde jaarverslag moeten aantreffen, dus van 2020.
In verband met corona is de vereniging niet in de gelegenheid geweest om de twee algemene ledenvergaderingen in 2020 en 2021 te doen plaatsvinden.

Zodoende zijn de jaarverslagen van 2019 en 2020 nog niet vastgesteld.