De vereniging stelt zich statutair ten doel:

 1. De behartiging en bevordering van de belangen van de stichting Wereld Muziek Concours (WMC), onder meer door het bijeen brengen en bundelen van de belangen van de bezoekers van de voorstellingen en concourswedstrijden en het optreden als spreekbuis namens deze bezoekers.
 2. De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door:
  • het verstrekken van financiĆ«le en andere steun in het algemeen en voor bijzondere gebeurtenissen of activiteiten van het WMC;
  • het in de ruimste zin van de betekenis dienen als klankbord voor het bestuur en management van het WMC inzake alle activiteiten. Dit kan mede op basis van het evalueren van de WMC-activiteiten;
  • het voor zover als mogelijk organiseren, bevorderen en steunen van muziekuitvoeringen, het houden en doen van lezingen en andere manifestaties binnen het kader van de doelstelling van de vereniging, zomede het aanmoedigen tot het bijwonen daarvan, in het bijzonder door leden van de vereniging.
  • het verzorgen van de kaartverkoop voor de leden van de vereniging;
  • het voor zover als dit tot de mogelijkheden van de vereniging behoort, op een positieve wijze in de publiciteit brengen van het WMC als nationaal en internationaal podium van de blaasmuziek;
  • alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk zijn.