• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Mars Wedstrijden

Ieder deelnemend orkest dient muziekwerken naar eigen keuze uit te voeren, er mee rekening houdend dat de muziek aan het door WMC gestelde niveau  moet voldoen, en er mee rekening houdend dat het hele parcours met een lengte van " 300 m musicerend dient te worden afgelegd. Wanneer een orkest de "einde jurering"-markering heeft bereikt, dient het zonder halt te houden al marcherend en musicerend in formatie het stadion te verlaten.

Voor de Marswedstrijden is op het veld een stratenparcours uitgezet met een straatbreedte van 9,19 meter (zie bijlage 1).De orkesten marcheren over een tevoren vastgesteld parcours en bestaat achtereenvolgens uit:

a. OPMARS zonder beoordeling. Het orkest marcheert al musicerend tot aan de startmarkering en houdt daar halt terwijl de muziek op ditzelfde moment gestopt wordt; vervolgens presenteert zich "staande in de houding" aan jury en publiek.

b. de UITVOERING met beoordeling.Alle orkesten dienen een tevoren vastgesteld parcours, behorend bij hun divisieniveau, musicerend af te leggen, waarbij elk deelnemend orkest uitsluitend in voorwaartse richting mag bewegen, het aantal geledingen van het orkest tijdens het gehele parcours gelijk moet blijven.

World Division Het optreden bestaat uit het musicerend afleggen van een tevoren vastgesteld parcours (*zie bijlage 2) waarbinnen de volgende verplichte marsfiguren dienen te worden uitgevoerd: - hoofd der colonne rechts (2x);
- hoofd der colonne links (3x);
- Amerikaanse Counter (1x);
- Engelse Counter (2x).

1st Division

Het optreden bestaat uit het musicerend afleggen van een tevoren vastgesteld parcours waarbinnen de volgende verplichte marsfiguren dienen te worden uitgevoerd:
- hoofd der colonne rechts (2x);
- hoofd der colonne links (3x);
- 1x Engels of Amerikaanse Counter naar keuze.

c. AFMARS zonder beoordeling, waarbij het orkest zonder halt te houden al marcherend en musicerend in formatie het stadion dient te verlaten.

De deelnemende orkesten in de 1st en de World Division zijn verplicht binnen de lijnen die de straten markeren te blijven. Wanneer orkesten zich buiten deze lijnen begeven, zal de jury punten in mindering brengen (zie toelichting).

N.B. Het niet uitvoeren van één of meer verplichte figuren heeft sancties tot gevolg in de vorm van aftrek van punten van de totaalscore .

De jury beoordeelt de uitvoering naar de volgende rubrieken:

Jurylid 1, Muziekanalyse
a. Technische Uitvoering maximaal 100 punten
b. Artistieke Uitvoering maximaal 100 punten
c. Marsanalyse maximaal 100 punten

Jurylid 2, Muziekanalyse
a. Technische Uitvoering maximaal 100 punten
b. Artistieke Uitvoering maximaal 100 punten
c. Marsanalyse maximaal 100 punten

Jurylid 3, Muziekanalyse
a. Technische Uitvoering maximaal 100 punten
b. Artistieke Uitvoering maximaal 100 punten
c. Marsanalyse maximaal 100 punten

Het maximaal door de jury toe te kennen aantal punten bedraagt 900. Het door de juryleden toegekende totale aantal punten wordt gedeeld door 9 en afgerond tot 2 decimalen.