• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

In de vergadering van 22 juni 2002 hebben de leden de dirigent Heinz Friesen benoemd tot Persoon van Verdienste

Installatierede door Wim Goossens, voorzitter Vrienden van het WMC


Heinz Friesen (Laudatio)

 

Dames en Heren, Muziekliefhebbers,
Voor U staan de voorzitter en secretaris van de Vrienden van het WMC Wim Goossens en Piet van Oort. We staan hier voor een huldiging van Heinz Friesen. Maestro Friesen, Mevrouw, Vrienden en Muziekliefhebbers van het WMC.
De "Friezen" (Frysk Fanfare Orkest) hebben geklonken nu gaan we het hebben over de Limburgse Friesen, Maestro Heinz Friesen.

Musicus/Hoboïst
In 1934 zag Friesen hier in de buurt in Brunssum het levenslicht. Friesen begon als klarinettist, zo werd mij verteld en als jongeling ging hij in de leer bij de fameuze Piet Stalmeijer Sr.Hij verruilde de klarinet voor de hobo. Daarna studeerde Friesen hobo, bij de vermaarde Jaap Stotijn, en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij studeerde met onderscheiding af. De toon was gezet. Met "Lof der Jury" had Heinz wat dat zou later juist in deze Rodahal eens te meer blijken……
Ruim 25 jaar was Friesen solohoboïst, eerst bij het Brabants Orkest (1961-1966) en later bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest (1966-1988). Tevens was hij 20 jaar docent hobo aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
In de prille periode van het WMC verscheen Heinz hier als hoboïst al of niet ingehuurd ook op het concourspodium. Je bent dus hier een van de mannen van het eerste uur. Net zo als Louis Andriessen was je er dus vanaf het begin bij en musiceerde je met diverse gezelschappen in Kerkrade; in de bekende tent nu nauwelijks voorstelbaar, die letterlijk hier stond. Je snoof aan het WMC-gevoel en kennelijk deed dat je goed. Het kwam je later bijzonder goed van pas.

Dirigent Harmonieorkesten

Heinz Friesen je speelde in en dirigeerde symfonieorkesten, maar je was en bent gebleven een man van en voor de blaasmuziek. Het dirigeren was je ook van jongs af aan niet vreemd. Ook niet verwonderlijk met leermeesters als Rocus van Ieperen, Piet Ketting, Willem van Otterloo en and last but not least je allereerste leermeester Piet Stalmeijer Sr. (In 1971 was je de oprichter van het Strijkorkest Concerto Rotterdam en later het Amsterdam Wind Orchestra.) Je bent van jongs af aan dus begonnen harmonieorkesten te dirigeren.
In die harmoniewereld behaalde je over een lange periode de grootst denkbare successen met de Philharmonie uit Bocholtz (1962-1967 & 1980-2003), Harmonie St.Michael uit Thorn (1970-1974 & 1985-2003), Harmonie Oefening & Uitspanning Beek en Donk (1963-1990), Sofia's Vereeniging uit Loon op Zand (1969-1980 & 1993-heden) en de Harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg (1975-heden).

Ik praat verder nu geheel uit eigen ervaring.
In 1966 trad je in de Rodahal aan met de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz Er waren geduchte tegenstrevers als De Banda Primitiva uit Liria en de Koninklijke Harmonie van Thorn en natuurlijk het onverslaanbare Israëlisch Jeugdorkest. Eerste prijs met Lof.
In 1970 kwam je terug nu met Beek en Donk. Een prachtige Nacht op de Kale Berg van Moussorgsky en een nek aan nek race met ' Amati' uit Tsjecho-Slowakije. Eerste prijs met Lof.
In 1974 wereldkampioen met St. Michael Thorn.
In 1978 werd je wereldkampioen met Beek en Donk. Onder andere lag Le Sacre du Printemps van Stravinsky op de lessenaar.
Je zette al eerder de toon (en stond aan de bakermat) met de introductie van symfonische werken binnen de harmoniewereld. Daarmede was je absoluut vernieuwend. Je riskeerde daarbij zelfs juridische debatten en processen. Stravinsky, Moessorgsky, Wagner, Richard Strauss, Bellini, Tsjaikowski, Gershwin, Prokofiev, Mahler het trok allemaal aan onze oren voorbij en het ontlokte geweldige debatten in de pers en op de tribunes, maar je had die ene boodschap, jouw Credo: "Het zijn werken met veel maar vooral goede noten".

Dat hield je steeds en met veel succes ook je musici voor. Je zocht die muziek uit en bewerkte die voor harmonieorkest of zocht goede bewerkingen. Het gaat bij jou om Muziek die recht doet aan de gevoelswereld van de mens. Die visie loopt als een rode draad door het repertoire van de orkesten die je dirigeerde en dirigeert. Met de Philharmonie van Bocholtz werd je drie keer wereldkampioen tijdens het WMC. Onder andere in 1985 waar je Tod und Verklärung van R.Strauss, Figures Sonores van Badings en de aangrijpende Muziek voor Praag 1968 van Karl Husa uitvoerde.
In datzelfde jaar stond je ook met Beek en Donk in Kerkrade tijdens het WMC. Vooral Apotheosis of this Earth van Karl Husa maakte diepe indruk. Het donderde zowel binnen als buiten de Rodahal. Twee geweldige harmonieorkesten, onder een fabuleuze dirigent. Heinz ik had ze zo graag op één dag gehoord. Het was nauwelijks te vergelijken.
Voor de laatste keer met Bocholtz werd je wereldkampioen op het WMC in 1989. Also sprach Zarathustra van R.Strauss lag op de lessenaar. Smullen dus. La Armonica uit Buñol had het nakijken.
In 1991 hoorde ik een gala uitvoering in de Rotterdamse Doelen met The Black Dyke Mills onder leiding van jawel Heinz Friesen. Even daarvoor was deze Brassband in Rotterdam onder leiding van David King, ook geen kleine, Europees kampioen Brassband geworden. Wederom met een prachtig symfonisch programma wist je de Doelen en de 28 musici in je muzikale ban te krijgen. Twee hoornconcerten met Jacob Slagter en de finale uit de 9e Symfonie van Dvorak. Een Brassbandfan naast me had me nietsvermoedend gevraagd: Wie is Heinz Friesen? Ik heb geantwoord: "Luister zelf maar, je krijgt een heel ander orkest dan vanmiddag te horen", was mijn antwoord. "Mijnheer, ik krijg er koude rillingen van" zo klonk het halverwege in onvervalst Rotterdams. Ik zei: "Juist, dat is Heinz Friesen……"

Terug naar de Rodahal. In 1993 trad je aan met St.Michael uit Thorn, twee keer werd je met hen wereldkampioen. Ik schreef toen in mijn programmaboekje: te weinig punten. Wederom die spannende en nu emotievolle Tod und Verklärung van R. Strauss. Tijdens het Mini WMC in 1995 liet je de musici van de Philharmonie en de jury alle hoeken en gaten van de Rodahal zien. Wat een uitvoering van de Alpensinfonie van Richard Strauss. Het open kampioenschap was je deel.
In 1997 trad je hier aan met de Koninklijke Harmonie Sophia's Vereeniging uit Loon op Zand. Eerste prijs met Lof, de Koninklijke van Thorn ging je net voor. Je koos hier voor symfonie nr. 3 van Mahler deel 1 en 6. Wij vonden het net iets te lang. Niettemin weer grote symfonische muziek in dit geval door Jos v.d. Braak bewerkt, prachtig en bewogen uitgevoerd door jouw musici onder jouw bezielende leiding.
In 1999 tijdens het Mini-WMC nu met St. Michael uit Thorn werken van Debussy in een bewerking van Piet Stalmeijer/Friesen en een werk van Prokofiev. Eerste prijs met lof. Over de plaatsing wil ik het nu niet hebben, ik heb zo mijn twijfels over de volgorde.

Eén misstap zie ik…. Je bent nooit met het toch ook voortreffelijke Harmoniegezelschap "Pieter Aafjes" uit Culemborg naar het WMC gekomen. Ik kan het inmiddels wel begrijpen….

Landskampioenschap
Ontelbare malen werd je met jouw orkesten op het hoogste niveau landskampioen. Voorlopig sta je eenzaam aan die top.


Internationaal ben je met veel succes actief onder andere in Japan en in Duitsland. Je maakte met vele top harmonie orkesten zeer veel, laten we gemakshalve zeggen, cd-opnames. Met je niet geringe pedagogische maar ook muzikale talenten wist je jouw Harmonie gezelschappen steeds tot fantastische prestaties op te stuwen. In 1990 werd je daarvoor de Casper Hogenbijl Prijs toegekend, daarnaast ben je sinds 1989 Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Je bent met veel succes de grondlegger en uitvoerder van het spelen van symfonische muziek door Harmonie orkesten. Om vijf keer de allerhoogste onderscheiding op het WMC te mogen afdwingen en te ontvangen dan moet je in de harmonie wereld van eenzame hoogte dus "Hors Catégorie" zijn, om in Tour de France termen te spreken.

De Vrienden van het WMC komen tot de volgende overwegingen:

  1. Je verzamelde in een lange periode vele eerste prijzen met lof op het allerhoogste Harmonieniveau.
  2. Je ging voor in de ontwikkeling van de blaasmuziek en het Wereld Muziek Concours.
  3. Je maakte je als eerste met succes sterk voor het uitvoeren van symfonische muziek door Harmonieorkest.
  4. Mede door je inspanningen is de harmoniemuziek geworden tot de volwassen, symfonische blaasmuziek.
  5. Je beschikt over uitstekende pedagogische en muzikale talenten die je lang indrukwekkend hebt ingezet en nog inzet.
  6. Je bent daardoor een van de grootste dirigenten die de harmoniewereld kent.

Juist de Vrienden van het WMC willen je danken en huldigen voor je vele verdiensten jegens de uitgevoerde Nederlandse en internationale harmoniemuziek. Met unanieme stemmen hebben de Vrienden van het WMC reeds op 22 juni 2002 besloten je te benoemen tot persoon van verdienste van die Vereniging. Van harte proficiat.
Heinz Friesen ik verzoek je naar voren te komen op het jou bekende podium om de oorkonde en felicitaties in ontvangst te nemen.

Kerkrade/Boxmeer, 7 december 2003.
Mr W.B.J. Goossens, Voorzitter Vrienden van het WMC